OFERTA

Kierownik budowy

Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek zatrudnienia kierownika budowy w przypadku realizowania obiektów budowlanych lub robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in. prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budową w sposób zgodny z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i przepisami oraz zapewnienie stosowania materiałów budowlanych dopuszczonych przepisami.  

Spełnienie wymogu prawnego nie jest jedynym powodem, dla którego inwestor powinien zatrudnić kierownika budowy. Proces budowy nie jest procesem łatwym i inwestor w trakcie budowy potrzebuje wsparcia specjalisty, który zadba o jego interesy i prawidłowy przebieg budowy.

Z tego też względu na życzenie inwestora w ramach naszej usługi kierownik budowy może również:

  • doradzić przy wyborze rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych,
  • dokonać odbioru robót budowlanych,
  • sporządzać protokoły odbioru robót,
  • koordynować działania wykonawców zatrudnionych przez inwestora,
  • pilnować harmonogramu robót,
  • zapewnić wsparcie inwestora w podejmowaniu decyzji związanych z budową.
 
hero1

Naszą usługę objęcia stanowiska kierownika 

budowy ze wszystkimi jego obowiązkami, 

kierujemy przede wszystkim do:

  • inwestorów prywatnych budujących domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, usługowe oraz inwestycje na sprzedaż lub wynajem,
  • firm budujących, przebudowujących lub remontujących swoje budynki lub inne obiekty budowlane,
  • deweloperów budujących budynki mieszkalne, usługowe lub przemysłowe,
  • firm wykonawczych.

Zapraszamy do współpracy

Podejmujemy współpracę z architektami, projektantami branżowymi oraz firmami wykonawczymi działającymi w branży budowlanej w ramach uczestnictwa oraz realizacji procesów budowlano-inwestycyjnych.

Dane kontaktowe

691-923-060

puh.atena@wp.pl

budowy.gniezno@gmail.com